El butlletí del Consell General del 15 de novembre d'enguany, en resposta a una pregunta de la consellera general independent, Sílvia Bonet, ha publicat les dades dels salaris cotitzants de la CASS desglossades per rangs i per sexe per conèixer l'impacte de la perspectiva de gènere. Les que es publiquen van des de novembre del 2015 fins a l'agost del 2017.