El passat dia 3 de gener es va presentar el treball "De rehabilitar a la persona a enriquir la societat: un nou enfocament per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat". L'autor del treball és el sociòleg Albert Gomà Sala i ha estat finançat per la Fundació Julià Reig.