Des del CRES s’han actualitzat una sèrie d’indicadors de l’Observatori Social d’Andorra, més concretament de l’Observatori de la gent gran i de gènere.

L’Observatori té com a finalitat informar, documentar i avaluar els aspectes relacionats amb la situació social andorrana. Així en l’Observatori de gent gran s’han actualitzat d’una banda les dades demogràfiques, l’índex d’envelliment, sobreenvelliment, dependència, així com la comparativa amb els països de la Unió Europea. Per altra banda s’han tractat les dades en relació a les formes de convivència, pensions i prestacions socials, salut i mercat laboral.
Pel que fa a l’Observatori de gènere, a banda de les dades demogràfiques com l’índex de feminitat, l’indicador conjuntural de fecunditat, la taxa de fecunditat, també s’han actualitzat els indicadors vinculats al mercat laboral, la participació social i política, i la violència de gènere.